TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN  SAU SỬA ĐỔI.

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN SAU SỬA ĐỔI.

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 507/PGĐT- GDMN ngày 12/08/2021 của phòng GD&ĐT huyện Eakar về việc cử CBQL, GVMN tham dự tập huấn về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN và bồi dường nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ giáo viên mầm non. Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. Hôm nay vào ngày 26 tháng 8 năm 2021 bộ [...]
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022

Lượt xem:

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC HỌC 2021- 2022 Ngày 5/9 hằng năm là ngày khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, ngày bắt đầu năm học mới diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Các em học sinh trong cả nước nói chung và học sinh của trường Mầm Non Măng Non nói riêng không [...]
Một số văn bản mới

Một số văn bản mới

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022

Lượt xem:

[...]