KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022

Lượt xem:

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC HỌC 2021- 2022 Ngày 5/9 hằng năm là ngày khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, ngày bắt đầu năm học mới diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Các em học sinh trong cả nước nói chung và học sinh của trường Mầm Non Măng Non nói riêng không [...]
Giờ ngoại khóa lớp lá 2

Giờ ngoại khóa lớp lá 2

Lượt xem:

Vào ngày đầu tuần lớp lá 2 cho các cháu tham quan hoạt động ngoại khóa, tham quan vườn rau sạch của trường. Trẻ được nhổ cỏ, bắt sâu… [...]